Dinner Game

En av våra nyheter är “Dinner Game”.

Kul quiz som är anpassad för att köras innan eller under en middag

  • Perfect som ice breaker, får folk att snacka, skratta och lära känna varandra
  • Består av 2 omgångar à 15 minuter (2×17 frågor)
  • Deltagarna väljer svårighetsgrad och kategorier
  • Finns på svenska och engelska
Alla nyheter