Deadline

Det här är ett strategispel där lag tävlar mot varandra under ca 2 timmar. Varje lag ska pussla ihop ett logistiskt pussel. Aktiviteten är väldigt utmanande där det krävs mycket tankeverksamhet från deltagarna.

Den här aktiviteten har använts i utvärderingssammanhang av ledningsgrupper och vid rekryteringar.

Pris: 445 kr/person

Tidsåtgång: 90 min.

Boka